ദൃശ്യതാളം ജൂലായ്‌ ലക്കം

ദൃശ്യതാളം ജൂലായ്‌ ലക്കം പി ഡി എഫ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.


2 Comments
 1. K j Thomas

  January 2, 2021 at 9:19 pm

  It’s a print magazine. Why publish it here?

  Reply
  • പ്രമോദ്

   February 14, 2021 at 11:18 am

   ദൃശ്യതാളത്തിന്റെ പഴയ ലക്കങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രസിദ്ധികരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു…

   Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *