ആടും കൂത്ത്

ആടും കൂത്ത്

ടി.വി. ചന്ദ്രന്റെ സംവിധാനത്തിൽ 2005-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചലച്ചിത്രമാണ് ആടും കൂത്ത്. 2006-ലെ മികച്ച തമിഴ്ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയപുരസ്കാരം ഈ ചിത്രത്തിനു ലഭിച്ചു. നവ്യ നായർ, ചേരൻ, പ്രകാശ് രാജ്, അഖിൽ കുമാർ, സീമൻ, മനോരമ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്ര മേളകളിലും മറ്റും പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *