ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറുടെ ആമുഖം

ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ആർ നന്ദലാൽ ക്ലാസിക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ആമുഖം നൽകുന്നു


14 Comments
 1. Habeeb Rahman

  October 21, 2020 at 7:25 pm

  Nice presentation, Sri R Nandalal. Can’t wait to watch the movie.

  Reply
  • Admin FFSI

   October 21, 2020 at 7:55 pm

   സന്തോഷം

   Reply
 2. VishnuRaeendran

  October 21, 2020 at 7:27 pm

  please sent link

  Reply
 3. VishnuRaeendran

  October 21, 2020 at 7:29 pm

  good initiative

  Reply
 4. ANILKUMAR V K

  October 21, 2020 at 7:53 pm

  GREAT INITIATIVE
  THANKS FROM THE DEPTH OF THE HEART

  Reply
 5. VishnuRaeendran

  October 21, 2020 at 7:55 pm

  hi

  Reply
 6. Sanju jacob

  October 21, 2020 at 8:19 pm

  Good

  Reply
 7. Nandalal R

  October 22, 2020 at 12:15 pm

  All of You can see the movie in the following link up to 7pm today. Please click the link. It is there.

  https://ffsikeralam.online/films/battleship-potemkin/

  Reply
 8. Sudath Abeysriwardana

  November 6, 2020 at 1:11 am

  I love this movie. I think that the movie has been developed Ritwik Ghatak’s personal life and his creation in a dream-like way. I will appreciate organizing this valuable film festival. we love Ritwik Ghatak from Sri Lanka. Sudath.

  Reply
 9. G+P+Ramachandran

  September 20, 2021 at 10:10 pm

  ദൃശ്യതാളം ജൂലൈ ലക്കം ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെയും അത് നടപ്പിലാക്കിയതിനെയും ഹാര്‍ദ്ദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
  മുന്‍ ലക്കങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുമെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു. റെഫറന്‍സിന് അത് സഹായകമാകും.
  ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍

  Reply
 10. Dr K V Sumithra

  September 21, 2021 at 9:07 am

  മലയാളസിനിമയിലെ ശക്തമായ പെൺശബ്ദം ആദ്യമായി തുറന്നു കാട്ടിയ സിനിമ. അഭ്രപാളിയിലെ ഒരിക്കലും മടുക്കാത്ത പെൺസ്വരം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതു ഓർമപ്പെടുത്തിയ FFSI Keralam ത്തിനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ 🌹🌹

  Reply
 11. DC Deepthi

  September 21, 2021 at 11:40 am

  Superb

  Reply
 12. MohananC

  September 23, 2021 at 12:14 pm

  ഗംഭീരം.
  അര്‍ത്ഥസംപുഷ്ടമായ പ്രഭാഷണം.

  Reply
 13. Varkey Peter

  September 26, 2021 at 1:10 pm

  Nice

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *