ഹിരോഷിമാ മോണ്‍ അമോര്‍ ആമുഖം കെ പി ജയകുമാര്‍

FFSI KERALAM ക്ലാസിക്ക് മേളയില്‍ ഇന്നത്തെ സിനിമയായ ഹിരോഷിമാ മോണ്‍ അമോറിന് ആമുഖമായി കെ പി ജയകുമാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.


1 Comment
  1. Mohamood

    October 25, 2020 at 7:16 pm

    Thanks from heart for the valuable films. “Seven samurai”has a contemporary feeling even after an half century. “Bicycles thives”hurts everyone. Waiting for todays show thanks

    Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *