കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള / പഞ്ചവടിപ്പാലം /ആമുഖം മധുപാൽ

എഫ് എഫ് എസ് ഐ കേരളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേളയിലെ ഒന്നാം ദിവസത്തെ സിനിമയുടെ ആമുഖഭാഷണം പ്രശസ്ത സംവിധായകനും നടനുമായ മധുപാൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നു


1 Comment
  1. murali

    September 17, 2021 at 12:14 pm

    Introduction by Sri.Madhupal was not having the expected depth

    Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *