കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള ഉദ്ഘാടനം ടി വി ചന്ദ്രൻ

എഫ് എഫ് എസ് ഐ കേരളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *