മേഘേ ഢാക്കാ താരാ ആമുഖം സണ്ണി ജോസഫ്

ഋത്വിക് ഘട്ടക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ മൂന്നാം ദിവസത്തെ സിനിമ മേഘേ ഢാക്കാ താര സണ്ണി ജോസഫ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.


3 Comments
 1. ജനു

  November 6, 2020 at 8:38 pm

  വേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു.
  സന്തോഷം

  Reply
 2. ലീമ

  November 6, 2020 at 9:56 pm

  ശരിയാണ്. വലിയ സ്ക്രീനിലാണ് ഇതു കാണേണ്ടത്. നല്ല അവതരണം.

  Reply
 3. രമിൽ

  November 6, 2020 at 11:47 pm

  നല്ല അവതരണം ,ഒപ്പം ബിഗ് സ്ക്രീനിങ്ങിനെ പ്പറ്റി പറഞ്ഞതിനും നന്ദി

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *