കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള / ഓപ്പൺ ഫോറം / ഉദ്ഘാടനം കെ ബി വേണു

കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ആറാം ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ഫോറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടനും സംവിധായകനും ആയ കെ ബി വേണു നിർവ്വഹിക്കുന്നു.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *