റ്റു ഹാഫ് ടൈം ഇന്‍ ഹെല്‍ ആമുഖം മധു ജനാര്‍ദ്ദനന്‍

FFSI KERALAM ക്ലാസിക്ക് മേളയില്‍ ഇന്നത്തെ സിനിമയായ റ്റു ഹാഫ് ടൈം ഇന്‍ ഹെല്ലിന് ആമുഖമായി മധു ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ സംസാരിക്കുന്നു.


2 Comments
 1. K K BOBAN

  October 26, 2020 at 1:26 pm

  waiting …. thank you…

  Reply
 2. രാമചന്ദ്രൻ പാണ്ടിക്കാട്

  December 27, 2020 at 8:02 am

  നന്നായി പ്രസൻ്റ് ചെയ്തു.

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *